Integrál Pszichológia Képzés  ›   Órarend  ›   II. évfolyam - 2024/25-ös oktatási időszak

Órarend - II. évfolyam - 2024/25-ös oktatási időszak

II. évfolyam - 2024/25-ös oktatási időszak

A második évben az integrál pszichológia harmadik ágát, a fejlődésvonalak témakört fejtjük ki. Ezen belül számos hagyományos és újszerű pszichológiai rendszert ismerünk meg. A méhen belüli időszak és a születés lélektana, a kognitív fejlődés (Piaget, Wilber), az erkölcsi fejlődés (Piaget, Kohlber, Wilber), a világnézeti fejlődés (Gebser), az értékrendek és kultúrák szintjei  (Spiráldinamika), az identitás és a személysiég fejldődése, a korai személyiségfejlődési modellek (Freud, Mahler, Kernberg, Kohut, Stern), a felnőttkori és spirituális fejődés (Erikson, Susanne Cook Greuter) kapnak helyet a tanulmányok első részében.

Ezen túl tanulunk a szexuális és párkapcsolati fejlődési szintekről (Freud, Deida, Wade, Gánti), az énvédő és elhárító mechanizmusokról (Freud, analitikus, Vaillant, Wilber), és az emberi viszonyok fejlődési szintjei (Honti, Tranzakció Analízis). Emellett a Terápiás Kommunikációs kiképző első éve zajlik és az önismereti csoportok második éve.

Órarend nyomtatása

fv hétv. dátum téma előadó időpont helyszín
1
szeptember 07.
Bevezetés a 2. évbe: a lélektani és spirituális fejlődés elméletei. Gánti Bence
Török Szilvia
9:00-9:40
10:00-11:15  
MagNet-Hamvas
Perinatális pszichológiai tanulményok I. A 0. szint lélektana - a méhen belüli fejlődés és születés lélektana. Héjja-Nagy Katalin 11.30-18.00  
szeptember 08.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 1. - Születésélményterápia Tóth Andrea
Göndör Nóra
9:00-17:00
9:00-17:00  
MagNet-Hamvas
2
szeptember 21.
Perinatális II. Stanislav Grof: a tudattalan perinatális szintjének átélése transzterápiákban: a 4 perinatális fázis megismerése. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
Kognitív működés és fejlődés a preperszonális és a perszonális szinteken  
szeptember 22.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 2. Édes Emőke
Tóth Mónika
György Kata
Egyeztetés alatt!
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
MagNet-Juhar,-Lótusz-Bojtorján-Napraforgó
3
október 12.
Kognitív működés és fejlődés a transzperszonális szinteken. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Courtyard-Marriott Hotel, Blaha Lujza terem1-2.
Erkölcsi fejlődés a transzperszonális szinteken  
Világnézet a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken  
A hit és spiritualitás a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken.  
október 13.
Terápiás Kommunikáció Tréning 1. Visi Márton
Dr. Gál Anita
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
Bevezetés a terápiás kommunikáció elméletébe  
A TK gyakorlás módszereinek ismertetése diád. triád. kvadrát. csoport  
Olvasás a másik testi jelzéseiből - a fiziológia megfigyelése  
A másik agyműködésének követése a szemmozgások megfigyelésével  
4
október 26.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 1. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
A korai személyiségfejlődés elméletek - Freud, Mahler, Klein, Kernberg, Kohut, Stern.  
Az egész életen át tartó fejlődés első elmélete: Erik Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete (1-6 szint)  
október 27.
Terápiás Kommunikáció Tréning 2. Visi Márton
Dr. Gál Anita
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
A lelki segítés összetevői, a „terápiás hármas”.  
Elméleti alapok: a terápiás hatás két összetevője - szeretet és konfrontáció.  
A terápiák alapja: a raport - az összehangolódás és a bizalom kiépítése  
A lelki beszélgetés alaptechnikái:  
Egy csepp vipassana: az önmegfigyelés képessége.  
A csendtartás kigyakorlása: az elfogadó hallgatás.  
A hümmögés gyakorlata: a megerősítő követés.  
A kérdezés művészete: a zárt és a nyitott kérdések  
5
november 16.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 2. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
3. Az egész életen át tartó fejlődés integratív elmélete: Susanne-Cook Gretuer ego-fejlődés teóriája  
4. A szelf-fejlődés modelljeinek összekapcsolása a teljes spektrumú, wilberi integrál fejlődésmodellben  
november 17.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 3. Édes Emőke
Tóth Mónika
György Kata
Egyeztetés alatt!
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
MagNet-Juhar-Lótusz-Bojtorján-Napraforgó
6
december 07.
Az ember szükségletei és motivációi a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
Az ember védekező és elhárító mechanizmusai a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein.  
1. A lelki hárítás alapjai: mit védünk és mi ellen védekezünk? A klasszikus felfogás és annak kiegészítése.  
2. Az egyes elhárító mechanizmusok kifejtése. Preperszonális, és perszonális hárítások (analitikusok, Vaillant). Védekezési módok a spiritualitás ellen: a transzperszonális elhárítások formái: a jógik, szentek és bölcsek elhárításai (Wilber).  
3. Az 54-féle elhárítási mód rendszerezése, és elhelyezése a fejlődés szintjein – Freudék, Kulcsár, DSM, Vaillant és Wilber.  
4. Az elhárító mechanizmusok elméletének integrál továbbfejlesztése: a veszélyzónák és félelmek kifejtése. (Az amerikai Integral Psychotherapy munakcsoport)  
5. Hogyan dolgozzunk az elhárító mechanizmusokkal? (Wilber)  
december 08.
Terápiás Kommunikáció Tréning 3. Visi Márton
Dr. Gál Anita
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
A kommunikáció szintjei és felismerésük –általánosítás, metafora, és a „valóságnyelv”.  
A lelki beszélgetés alaptechnikái: nonverbális tükrözések:  
Az ülésmód és a tér kezelése, az együttlét alaphangulatának beállítása.  
A test tükrözése a testtartás és mozgás tükrözése rejtett paraméterei és technikái.  
A hang és a beszéd tükrözésének rejtett paraméterei és technikái.  
7
január 04.
A szexualitás és a párkapcsolatok alakulása a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken. Gánti Bence
Benke Valéria
9:00-10:45, 13:30-18:00
11:00-12:30  
Courtyard-Marriott Hotel, Blaha Lujza terem1-2.
Freud pszichoszexuális fejlődés elmélete. Az orális, és anális karakterek, valamint az ödipusz jelenség megértése (1-5 szint).  
David Deida modellje: függő kapcsolatok – egyenrangú kapcsolatok – és a spirituális kapcsolatok kulcsa. A spirituális háromszöghelyzet - Gánti Bence modellje (3-10 szint).  
A transzcendens szexuális élmények kutatási eredményei a transzperszonális pszichológia területéről – Jenny Wade (7-10 szint).  
Az előzőek összekapcsolása a létra mentén: a belső gyermek, kamasz, felnőtt és a spirituális együttélése a párkapcsolatokban - Gánti Bence modellje (1-10 szint).  
Masters and Johnson.  
január 05.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 4. Édes Emőke
Tóth Mónika
György Kata
Egyeztetés alatt!
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
MagNet-Juhar,-Lótusz- Bojtorján-Napraforgó
vizsgaidőszak 2025. január 6-24.
vizsga 2025. január 25.
Helyszín Testnevelési Egyetem
8
február 08.
Az emberi viszonyok jellegzetességei a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Bőr Róbert 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
1. A tranzkacióanalízis (TA) integrál szemmel – az emberi játszmák, a 6-os szint és az út oda.  
2. Az emberi viszonyok 5 szintű, szociokibernetikai fejlődésmodellje (Honti-modell). A harc, alárendelődés, versengés, függetlenség és együttműködés törvényei.  
3. Az 5 szint modell és a TA kapcsolása a wilberi létramodelhez.  
február 09.
Terápiás Kommunikáció Tréning 4. Visi Márton
Dr. Gál Anita
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
A lelki beszélgetés alaptechnikái - verbális tükrözések:  
A verbális tükrözések gyakorlatai 1.: A mormoring.  
A verbális tükrözések gyakorlatai 2.: Az összefoglaló tükrözés.  
9
február 22.
Élettan-anatómia: az idegrendszer és az agy felépítése és működése. Megérteni magunkat a testen át: a lelki jelenségek idegrendszeri és agyi alapjai. Dr. Tóth Edit 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
1. A receptorok és az idegszövet felépítése és működése. Az agy felépítése és működése. A beteg agy és az orvostudomány diagnosztikus módszerei, terápiás lehetőségei.  
2. A meditáció élettani háttere és hatásai az agyra. A megvilágosodott agy és a kvantumfizika.  
3. A szervezet, mint komplex rendszer. Egyes szervek hatása a központi idegrendszerre.  
4. Az epigenetika lényege - Bél-agy tengely - -Szív-agy koherencia.  
február 23.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 5. Édes Emőke
Tóth Mónika
György Kata
Egyeztetés alatt!
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
MagNet-Juhar,-Lótusz- Bojtorján-Napraforgó
10
március 08.
Beck-Cowan: a spiráldinamika rendszere. A társadalmak, kultúrák, értékrendszerek fejlődési szintjei a preperszonális, perszonális és transzperszonális zónákban. Gánti Bence
Bennó Zsuzsa
9.00-18.00
9.00-18.00  
MagNet-Hamvas
1. A spiráldinamika eredete és felépítése  
2. A spiráldinamika szintjei: a bézs, bíbor, piros, kék, narancs, zöld, sárga és a türkiz megértése.  
3. Beck-Wilber: az integrál spiráldinamika (SDi), kapcsolás a létramodellhez.  
március 09.
Terápiás Kommunikáció Tréning 5. Visi Márton
Dr. Gál Anita
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
Az értelmezés művészete: belevinni a saját hipozézist a terápiába.  
A szókratészi kérdezés módszere.  
A verbális profizmus: a Tiszta Kommunikáció tréningje.  
A Tiszta Kommunikáció 10 pontja.  
A negatív hipnózisok felismerése, és átfordítása pozitívba.  
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfogalmazási gyakorlat 1.  
11
április 05.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 1.rész Gánti Bence
Paulinyi Tamás
9.00-12:00
13.00-18.00  
Courtyard-Marriott Hotel, Blaha Lujza terem1-2.
1. A transzperszonális szintek áttekintése  
2. A pszichikus (okkult) élmények és képességek megismerése, 7-es szint.  
április 06.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 6. - FIGYELEM! TÓTH MÓNIKA CSOPORTJÁNAK EZ A NAP MÁRCIUS 22-ÉN LESZ MEGTARTVA! Édes Emőke
Tóth Mónika
György Kata
Egyeztetés alatt!
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Jurányi-Movein-100-as, The Shift, La Place
12
április 12.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 2. rész Paulinyi Tamás 9.00-18:00   Courtyard-Marriott Hotel, Blaha Lujza terem1-2.
3. A szellemi dimenziók közvetlen megtapasztalása – szubtilis élmények, 8-as szint.  
4. A végső valóság megtapasztalása - a kauzális, 9-es szint, és ennek integrálása a hétköznapokba – a nonduális, 10. stáció. Nirvána, Szamádhi és Önvaló.  
5. Tanácsok a spirituális élményekhez  
április 13.
Terápiás Kommunikáció Tréning 6. Visi Márton
Dr. Gál Anita
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfoglamazási gyakorlat 2.  
Az azonnali átfogalmazás képessége az élőbeszédben.  
13
május 03.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 1.rész Gánti Bence 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 1.  
Az 1-5 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében.  
május 04.
Terápiás Kommunikáció Tréning 7. Gánti Bence 9.00-17.00   MagNet-Hamvas
Kapcsolati zónák a közelség-távolság szabályozásban.  
A Tiszta Kommunikáció elhelyezése a kapcsolati zónák kontextusában.  
A testtudatosság használat a terápiákban.  
A test lélektana: a lelki élmények helye a testben.  
A valódi érzelmek tudatosításának fogásai.  
14
május 17.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 2.rész Gánti Bence 9.00-18.00   MagNet-Hamvas
1. Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 2.  
2. A 6-10 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében  
3. Kialakítjuk az integrál pszichográf alkalmazásának képességét.  
május 18.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 7. Gánti Bence 9.00-17.00   MagNet-Hamvas
Vizsgaidőszak 2025. május 19. - június 13.
Vizsga 2025. június 14-15.
Helyszín Testnevelési Egyetem
Halasztott- és pótvizsga 2025. augusztus 28.

 

Az előadások ideje:

  • szombaton 9.00-18.00 óráig tartanak.
  • vasárnap 9.00-17.00 óráig tartanak.

Szeretettel várunk az előadásokra rendszeres vendégként is. Ehhez ajánljuk figyelmedbe a napi és félnapi jegyek mellett új kedvezményes csomagjainkat.

A jegyek és bérletek árával kapcsolatos további információért klikkelj ide!

Figyelem! A Személyiségfejlesztő önismereti csoport és a Terápiás Kommunikáció Tréning napjai csak beiratkozott résztvevők számára látogathatók.

x