Tanácsadók  ›   Jogosultságok, Kompetenciák

Jogosultságok, Kompetenciák

Jogosultságok, Kompetenciák

Integrál Tanácsadói

Jogosultságok és kompetenciák

 

Az integrál tanácsadó olyan tanúsítvánnyal igazolt képesítés, amely egészséges emberek számára nyújtott életvezetési és problémamegoldási tanácsadói, segítői munkára jogosítja fel az Integrál Akadémia végzett hallgatóját, amennyiben teljesítette a végzés minden feltételét.

Nevezetesen teljesítette:

  • a három év elméleti tanulmányait, a félévi és év végi vizsgákat és a harmadik év végi záróvizsgát;
  • a minimum egy, egyhuzamban elvégzett 10 napos, az elvonulási útmutató pontjainak megfelelő meditációs csendes elvonulást a három év alatt, vagy előtt;
  • a képzés sajátélményű önismereti-terápiás csoportjain személyiségfejlesztő célzattal három évig végig résztvett
  • a képzés másod- és harmadévében a két éves integrál tanácsadói kiképző gyakorlatokon végig részt vett
  • szakdolgozatot írt és azt megvédte.

 

Ez esetben az integrál tanácsadó tanúsítvánnyal ezen cím viselésére jogosult, amellyel a normál (klinikai mentális zavarokkal nem rendelkező) emberek személyiségfejlődését, boldogságát és jobb minőségű életét segíti elő a társadalmunkban. Mindenkinek szüksége van arra, hogy valakivel megbeszélhesse a dolgait, és ezen beszélgetések során oldódjon, fejlődjön és problémáiban előrelépjen, valamint a magasabb képességeiben kiteljesedhessen.

Az integrál tanácsadó ismeri az ehhez szükséges főbb pszichológiai alapismereteket, valamint a spirituális élmények ismereteit és rendszerezését, így képes mind a hétköznapi problémák esetén segíteni, mind pedig a spirituális élmények esetén, azok feldolgozásában és a hétköznapi életbe való integrálásában támogatást nyújtani.

 

Az integrál tanácsadó nem pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichiáter. Ezeket a címeket nem viselheti, és ennél fogva nem foglalkozhat a hétköznapi, egészséges, normális elmeállapottól a klinikum irányában eltérő mentális zavarokkal rendelkező betegekkel, azaz nem végezhet klinikai-, orvosi- és pszichoterápiás kezeléseket és gyógyítást. Erről az ügyfeleit is tájékoztatnia kell, melyre az Integrál Tanácsadók Etikai Kódexe kötelezi. Viszont amennyiben pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, vagy pszichiáter végezettséggel iratkozik be az Integrál Akadémiára választott alternatív továbbképződésként, úgy annak a sikeres elvégzésekor az eredeti címe mellé jogosult használni az integrál tanácsadó megnevezést is.

x