Integrál Pszichológia Képzés  ›   A képzés szerkezete

A képzés szerkezete

A képzés szerkezete

Az Integrál Akadémia fő képzése a három éves integrál pszichológia képzés. A három év egy szisztematikusan felépített, jól szervezett kiképző folyamat, melynek a végén a résztvevő integrál tanácsadó végzettséget kap. A képzést 2006-2009 között leteszteltük, lefutott az első évfolyam, sikeres záróvizsgákkal a harmadik év végén, miközben három új generáció indult el 2009 szeptemberéig. 2019. szepbemberében a 13. évfolyamot indítottuk el az Integrál Akadémián.

A kurzus végére a résztvevőnek átfogó elméleti tudása van az integrál szemléletről, a pszichológia és a spiritualitás gyakorlatban is alkalmazható elméleteiről, továbbá gyakorlati tudása és képessége van az integrál szemléletű tanácsadói szintű munkára. Ehhez egy két éves, beszélgetési technikákat és módszereket tanító, gyakorlati tréninget építettünk be a képzésbe. A képzés része továbbá a sajátélményű terápiás folyamat és a spirituális gyakorlás megtapasztalása is, amely egy tetszőlegesen választható meditációs elvonulást jelent a három év alatt. 

Az IP képzés 4 modulja tehát a következő:

          INTEGRÁL PSZICHOLÓGIAI ELMÉLETI KÉPZŐ

                                + GYAKORLATI TANÁCSADÓ KÉPZŐ (TK) ÉS SZUPERVÍZIÓ

                                                        + TERÁPIÁS-SAJÁTÉLMÉNY

                                                                             + MEDITÁCIÓS-SAJÁTÉLMÉNY

A hagyományos főiskolákhoz és egyetemekhez képest itt az évfolyam egyben egy közösséggé is válik a személyiségfejlesztő terápiás szép és bemélyült együttléteknek köszönhetően, amely az integrált személyiséggé válásnak az egyik kulcsa. A képzésvezető külön figyelmet fordított arra, hogy a terápiás és gyakorlati alkalmakkor visszautaljon az elméletre, és viszont. Egy integrál tanácsadó akkor hiteles, ha bizonyos személyiségfejlődésen is keresztülmegy, és a személyisége és képességei sugározzák azt, amit az elméletben vall. Így a fenti 4 modul kiegészül ezzel:

                                                                                        + SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ KÖZÖSSÉG
 

Hogyan épül fel a három év, mit fogunk csinálni?

A három év felépítését az alábbi ábra foglalja össze.
 


Az ábrán látható, hogy ELŐADÁSOK (kék csík) végig vannak a három év során.

Szintén három évig van a CSOPORTOZÁS (magenta csík), azaz sajátélményű önismereti-terápiás élményt jelentő foglalkozások.

A második évtől indul a TANÁCSADÓ KIKÉPZŐ (szürkéskék csík), amit “TK csoport”-nak hívunk magunk között – ez a Terápiás Kommunikáció tréning rövidítése. Itt terápiás technikákat tanulunk a gyakorlatban, amit a csoporttagok ott helyben, egymáson gyakorolnak be. Ez a harmadik év végéig tart.

A három év alatt elvégzendő egy MEDITÁCIÓS ELVONULÁS (narancs csík), amit bármikor megtehet a hallgató. Az ábrán a 2-3. év időszakára tettük, mert az első év után több rálátása lesz erre a hallgatónak, a harmadik év elméletében pedig kifejezetten van szó a meditációról és a transzállapotokról.

A harmadik évben a résztvevő SZAKMAI DOLGOZAT-ot ír (barna csík), amelyet ideálisan egy olyan ember ír, aki ismeri az összes előző témát – az integrál szemléletet, annak pszichológiai elméletét, az abból fakadó tanácsadást, a saját élményeit a terápia és a meditáció terén, ebben a kulturálisan kreatív közösségi térben.

Mindez végig, a három év során három hetente egy hétvégén a KÖZÖSSÉG hangulati közegében történik (zöld háttérmező), amely az évfolyamtársakból áll, s amely személyiségfejlesztő hatású.

A három éves integrál pszichológia képzés elvégzéséről tanúsítvány kap a résztvevő.

x