Integrál Pszichológia Képzés  ›   Fizetési feltételek

Fizetési feltételek

Tandíjfizetés

A 2024/2025-ös oktatási időszakban az I. félévi tandíj fizetési határideje:

 • a másodikos és harmadikos évfolyamnak a befizetés határideje: 2024. augusztus 31.
 • az elsős évfolyam hallgatóinak, a sikeres felvételit követő 2 héten belül kell a tandíjat befizetnie.

 

A tandíj összege:

 • A tandíj mértéke a 2023/2024-es oktatási időszakban: 319.000.- Ft/félév.
 • A tandíj mértéke a 2024/2025-ös oktatási időszakban: 349.000.- Ft/félév.
 • Nyugdíjas igazolvány felmutatásával 10 % kedvezményt adunk.
   

Fizetési módok:

1.) Átutalással az Integrál Impulzus Kft. 16200106-11564272-00000000 számú számlájára. Külföldről történő utalás esetén az IBAN számlaszámunk: HU59162001061156427200000000.

Kérjük, a közlemény rovatban tüntesd fel a nevedet, az évfolyamot, a szakot és a fizetés jogcímét! Pl.: ha Kis Pál, a 2024/25-ös oktatási időszak I. félévi tandíját utalja az Integrál Pszichológia szakon, ez esetben: Kis Pál, 2024/25.I.félév, IP.tandíj
Kérünk, egy átutalási bizonylaton, egy jogcímen utalj díjat.

2.) Készpénzben személyesen a tanulmányi irodán előzetes időpont egyeztetés után.

A határidő után hozzánk megérkező tandíjak után késedelmi díjat számítunk fel.
 

Részlet a Hirdetményből

Díjak

A képzéseken való részvételért a következő díjak fizetendők:

 • A beiratkozáskor egyszeri alkalommal, vissza nem térindő regisztrációs díj: 27.940.- Ft.
 • A tandíj mértéke a 2023/2024-es oktatási időszakban: 319.000.- Ft/félév.
 • A tandíj mértéke a 2024/2025-ös oktatási időszakban: 349.000.- Ft/félév.
 • Nyugdíjas igazolvány felmutatásával 10 % kedvezményt adunk.

A tandíjat minden év januárjában emelhetjük maximum 15 %-al. Ennek összegét minden év január 31-ig itt közzétesszük.

A tandíj tartalmazza a félév tandíját és 6 féléven keresztül a vizsgák díját.

A tandíj nem tartalmazza:

 • az esetleges pótvizsgák díjait
 • a  3 év alatt egy alkalommal kötelező elvonulás költségét
 • a tankönyvek és jegyzetek árát (*)
 • a harmadik tanév II. félévében induló szupervíziók díját
 • az egyéb választható programok díjait.

Az első féléves tandíj esedékessége:

 • a másodikos és harmadikos évfolyamnak az első oktatási hétvége szombatjáig kell befizetni
 • az elsős évfolyam hallgatóinak, a sikeres felvételit követő 2 héten belül kell a tandíjat befizetnie.
  Amennyiben a tandíj nem kerül befizetésre, az induló évfolyamban a helyet nem tudjuk biztosítani.

A második féléves tandíj esedékessége:

 • a 2024/25-ös tanév II. félévére a tandíj befizetési határideje: 2025. január 31.

A félév megkezdésének feltétele az előző félév tandíjának, valamint jegyzetdijainak maradéktalan kiegyenlítése, és az aktuális félévi tandíj megadott határidőben történő befizetése.

(*) Az Integrál Akadémia által készített, és a tananyagot képező jegyzetek díja:

 • I. évben 30.060,- Ft
 • II. évben 22.200,- Ft
 • III. évben 11.040,- Ft
   

Késedelmes tandíjfizetés

A késedelmes tandíjfizetés egyszeri pótdíja a késedelmesen megfizetett tandíjrész mértékétől függetlenül: egyszeri 7.000,- Ft, valamint 300,- Ft /nap, a hátralék összegétől függetlenül.