Rólunk  ›   Az integrál szemlélet lényege

Az integrál szemlélet lényege

Az integrál szemléletről röviden

Az integrál szemlélet egy szintetizáló szakmai irányzat, amelyet a világhírű amerikai filozófus, író, Ken Wilber alkotott meg és mára több millió képviselője van szerte a világon. A rendkívül izgalmas elmélet- és gyakorlatrendszer szakértői módon szintetizálja a nyugati pszichoterápiás, pszichológiai ismereteket, valamint a spirituális bölcseleti hagyományok tudatról szóló tanításait. Az így kapott teljes spektrumú emberképet alkalmazza az élet minden területére, úgymint a gyógyítás, az orvoslás, a pszichoterápia, a coaching, a közgazdaságtan, az üzleti élet, a jog, az ökológia, a politika és a művészet területeire.

Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat szintézise, tudomány és spiritualitás (vallás és misztika) szintézise, test és elme szintézise, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire. Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel. Az integrált rendszer hátterében több száz - az előbb említett - rendszer és sok ezer szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll.
 


Az emberismereti rendszer alatt itt minden fő - az emberiség által eddig alkotott - az emberi létről szóló területet értjük: a nyugati pszichológiai, pszichoterápiás és filozófiai irányzatokat, más (pl. keleti) kultúrák spirituális (meditatív, misztikus, ezoterikus, vallási) rendszereit, a természettudományokat (biológia, fizika, orvostudomány, pszichiátria stb.), társadalomtudományokat (szociológia, kultúrantropológia stb.), továbbá rendszerelméletet, gazdaságtant, ökológiát stb. Ezek eddig külön vizsgált és tárgyalt témák voltak, melyek mind az emberi lét egy-egy fontos aspektusát tárgyalják. Az Integrál Elmélettel (Integral Theory) egy rendszerbe állíthatók.
 


Ezt a teljesség igényével fellépő integrációt globálisan integrált rendszernek nevezzük, az egy-egy területet integráló tevékenységeket pedig rész-integrációnak. Rész-integráció például a neuro-pszicho-immunológia (a neurológia, a lélektan és az immunológia szintézise), vagy például egy pszichoterápiás módszer ötvözése egy meditációs módszerrel (pl. a Kabat-Zinn-féle éberség alapú kognitív terápia, melyben a buddhista éberségmeditációt ötvözi a nyugati kognitív pszichoterápia módszerével). Rész-integráció például a kínai gyógyászat, a nyugati orvoslás és a stressz-oldó lelki gyakorlatok együttes kezelési tervbe rendezése is. Úgy látjuk, hogy ma a világ az integráció felé tart, és sok haladó szakember vagy laikus személy integrációt igényel, és végez. A globálisan integrált rendszer a rész-integrációk mögötti “ernyő”, egy mindent átfogó térkép. Ezen globálisan integrál szemlélet lényege egy teljes-körű orientáció, tájékozódás, egy térkép, egy modell, melyben minden eddigi nézőpontot, emberismereti modellt szintézisbe hozunk. A jó úton járáshoz jó eligazodás, térkép szükséges. Az orvosnak térképe van a testről (élettan-anatómia), a lélekgyógyásznak a lélekről (freudi vagy jungi tudatmodell, maslowi piramis, a meditáció szintjei, az asztrológia jegyei stb.) Az integrál rendszer ezeket rendezi össze, az általános tájékozódás szintjén.

Az integrál rendszer sajátossága, hogy elismer minden területet, és a versengést együttműködéssé fordítja át. Az ismeretterületek között bevett a versengés: „ez igaz, vagy az?”. Az integrál szemlélet szerint ez is és az is, minden kutatás egy másik nézőpontot mutat be, mely önmagában érvényes, és megfelelő módon összerendezhető.

Az integrál rendszer nem fogad el mindent, pl. ha valaki kijelenti, hogy „Anglia Ázsiában található”, azt elvetjük. Szemléletünk a szakértelemre épül, pontos, szakértői tisztaságú adatokra és megállapításokra van szükségünk, mely vagy objektív kutatáson (empiricizmus), vagy szubjektív élménybeszámolón alapul (fenomenológia). Mindkettőt érvényesnek tartjuk. Az integrál szemlélet pontos adatot vagy hiteles élménybeszámolót igényel a részterületektől, melyeket integrál. Ezen megfontolásokkal tiszteletben tartjuk, és igényeljük azon specifizálódott személyeket is, akik egy témában mélyülnek el szakértői szinten, még ha nem is érdeklődnek egy ilyen szintetizáló szemlélet iránt, a mi rendszerünk is rájuk épül. A mi dolgunk, hogy összekössük a különféle szakterületeket, és kapcsolódási pontokat teremtsünk egy összerendező keretrendszerrel, melyben minden hiteles tannak helye van.

 

Az integrál szóról

Az integrál szó egy szójáték. Az angolban léteznek az “integral” és az “integrated” szavak – az előbbi sugallja a jelenidejűséget és folyamatosságot, az utóbbi a befejezettséget, a lezártságot. A magyarban az "integrál" szó "megalkotásával", "-t" nélkül, mint egy megkülönböztető jelzéssel jelölni kívánjuk speciálisan a wilberi / AQAL elméletrendszert (az egyéb integrált elméletek világában), másrészt ki szeretnénk fejezni a folyamatosságot is. Ez nem egy végleges, lezárt rendszer, hanem egy élő és fejlődő szemlélet.

 

Az integrál pszichológia 5 ága

Tovább a következő fejezetre >>

x