Integrál Pszichológia Képzés  ›   Tanáraink

Tanáraink

Selmeci József Csongor

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán szereztem első diplomámat okl. közgazdász lettem humán erőforrás menedzsment szakon. Majd az IBS-ben szervezetfejlesztő szupervízori (2000-2002), a Szlovák Jóga Szövetség első magyarországi Jógaoktató Képzésén 1998-2001 pedig jógaoktatói diplomákat szereztem. A tanulást azóta sem hagytam abba, okleveles agytréner, neurofeedback szakértő lettem és tanultam egy évig pszichopatológiát és fejlődéslélektant Daubner Béla tanfolyamán. Ezek voltak az alapképzéseim

Életem és szakmai munkám nem képzelhető el feleségem Ági nélkül, aki szerelemem, társam, munkatársam. Ő is okl. közgazdász, és együtt folytatjuk a folyamatos tanulmányainkat már 30 éve a jóga és a spiritualitás terültein. Minden tevékenységünket együtt csináljuk. Ezért használom a többes szám első személyt a továbbiakban.

A jógával 1990-ben találkoztam először, és 3 év gyakorlás után Miskolcon 1993-ban kezdtem oktatni. Tagja voltam a Miskolci Jóga Egyesületnek, majd sokat dolgoztam az első komoly szervezett jógaoktató képzés beindulásán, ahol a diplomámat is megszereztem.

Még az elmúlt évezredben megalapítottuk többed magunkkal a Magyar Jóga Társaságot, amely egy irányzatoktól független egyesület a jóga közös értékeit domborítja ki. Ennek a társaságnak az elnöke vagyok.

Több jógatradíció haza meghonosításában játszottunk szerepet. Ezek a Satyananda Jóga Iskola, a Himalájai Jóga Tradíció és az Iyengar jóga. Ebben a jóga tradícióban szereztük egyik nemzetközi diplománkat. Ezeken kívül más jógatradíciók is megérintettek ahol, tanultiunk és beavatásokat kaptunk az elmúlt évtizedekben.

Aktív kapcsolatot építettünk ki a Kaivalyadham Jóga Intézettel, a India vezető tudományos jógaintézetével, amelynek 2018 óta hazai képviselői vagyunk. Az elmúlt években meghatározó része szakmai életünknek, hogy Shri OmPrakash Tiwari az Intézet elnöke, jóga tudományos megközelítésének egyik legnagyobb ma élő alakja személyes tanítványává fogadott bennünket feleségemmel együtt. Tőle a jóga haladó technikáiba, elsősorban a pránájáma haladó szintjeire kapunk bevezetést.

Ennek kapcsán a jóga tudományos megközelítésének elterjesztésén dolgozunk a magyar jóga életben. Erre jó példa az elmúlt években Európai Uniós támogatással megvalósított életmódváltó programunk, amely során  az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kutatóival dolgoztunk együtt és amelynek nemzetközi publikáció lett az eredménye. 
 

Sokat dolgozunk a jóga terápiás alkalmazásának oktatásán, kutatásán és tanulásán. Így baráti és szakmai kapcsolatban kerültünk a Viniyoga, a Krishnamacharya féle jógatradíció vonalvezetőjével, dr. Kausthub Desikachar-ral, aki egy 1200 éves családi jógahagyomány képviselője. Jelenleg személyesen tőle is tanulunk.

Hazai szakmai tevékenységünket a Magyar Jóga Akadémia keretében folytatjuk, ahol neves tanártársainkkal jógaoktatókat és jógaterapeutákat képzünk

A Magyar Jógaoktatók Szövetségének is alapító tagjai és tisztségviselői vagyunk, ahol a magyar jóga élet fejlesztésén, jógaoktató képzések minőségbiztosításán, és a jóga hazai érdekképviseletén dolgozunk.

Kidolgoztunk egy online-offline képzési rendszert Tradicionális Pránájáma kurzus néven, melynek keretében folyamatosan tanítjuk a jóga tudományos megközelítését és gyakorlását az érdeklődőknek.

Fontos számomra, hogy a spiritualitás, a magasabb szintű tudatosság átformálja a társadalmat. Ezért a Damanhuri Élő Közösség által kifejlesztett új, magasabb emberi értékeken alapuló társadalmi modell magyarországi elterjesztésén dolgozunk. Ez a spirituális ösvény a mágiát és az alkímiát tette a hétköznapi nyugati élet részévé. Beavatottjai és instruktorai vagyunk ennek a szellemi útnak és vezetjük és szervezzük a magyar közösség életét.

A JÓGA a mostani megértésem szerint az emberiség ősidők óta összegyűjtött tudása az életről, a világ működéséről, és benne az emberről, saját magáról. Tágabb értelemben minden olyan szellemi irányzat, amely a tudatosság növekedését támogatja JÓGA-nak nevezhető. A JÓGA szó szűkebb értelemben, egységet, kapcsolódást jelent.

Minden olyan írás, ami ezt ez egységet és a különböző területek közötti szintézist szolgálja fontos inspirációt jelentett számomra az elmúlt évtizedekben. Ezek között vannak Ken Wilber munkái is, aki képes volt szintézist teremteni a keleti és a nyugati gondolkodási irányok között. Nagy élvezettel olvastam és terjesztem is a megjelent könyveit

Nagy örömmel veszek részt az Integrál Akadémia szakmai munkájában, hogy támogassam a hallgatókat a tudatosságuk mélyítésében, és saját magukhoz való szeretetteljes kapcsolódásban.