Integrál Pszichológia Képzés  ›   Fizetési feltételek

Fizetési feltételek

Tandíjfizetés

A 2022/2023-as oktatási időszakban az I. félévi tandíj fizetési határideje:
IP2 és IP3 évfolyamoknak: 2022. szeptember 2.
 

A tandíj összege:

 • A tandíj mértéke a 2022/2023-as oktatási időszakban: 278.000.- Ft/félév.
 • Nyugdíjas igazolvány felmutatásával 10 % kedvezményt adunk.
   

Fizetési módok:

1.) Átutalással az Integrál Impulzus Kft. 16200106-11564272-00000000 számú számlájára.

Kérjük, a közlemény rovatban tüntesd fel a nevedet, az évfolyamot, a szakot és a fizetés jogcímét! Pl.: ha Kis Pál, a 2022/23-as oktatási időszak I. félévi tandíját utalja az Integrál Pszichológia szakon, ez esetben: Kis Pál, 2022/23.I.félév, IP.tandíj
Kérünk, egy átutalási bizonylaton, egy jogcímen utalj díjat.

2.) Készpénzben személyesen a tanulmányi irodán előzetes időpont egyeztetés után.

A határidő után hozzánk megérkező tandíjak után késedelmi díjat számítunk fel.
 

Részlet a Hirdetményből

Díjak

A képzéseken való részvételért a következő díjak fizetendők:

 • A beiratkozáskor egyszeri alkalommal regisztrációs díj: 26.670,- Ft
 • A tandíj mértéke a 2022/2023-as oktatási időszakban: 278.000.- Ft/félév.
 • Nyugdíjas igazolvány felmutatásával 10 % kedvezményt adunk.

A tandíjat minden tanévben maximum 15 %-kal emeljük. Ennek összegét a következő oktatási időszakra vonatkozóan január 31-ig itt közzétesszük.

A tandíj tartalmazza a félév tandíját és 6 féléven keresztül a vizsgák díját.

A tandíj nem tartalmazza:

 • az esetleges pótvizsgák díjait
 • a 3 év alatt egy alkalommal kötelező elvonulás költségét
 • a  tankönyvek és jegyzetek árát(*)
 • az egyéb választható programok díjait.

A tandíjat az első félévre az első oktatási hétvége szombatjáig, a második félévre 2023. február 12-ig kell rendezni.

A félév megkezdésének feltétele az előző félév tandíjának maradéktalan kiegyenlítése, és az aktuális félévi tandíj megadott határidőben történő befizetése.

(*) Az Integrál Akadémia által készített, és a tananyagot képező jegyzetek díja:

 • I. évben 30.000,- Ft
 • II. évben 21.500,- Ft
 • III. évben 11.400,- Ft
   

Késedelmes tandíjfizetés

A késedelmes tandíjfizetés egyszeri pótdíja a késedelmesen megfizetett tandíjrész mértékétől függetlenül: egyszeri 7.000,- Ft, valamint 300,- Ft /nap, a hátralék összegétől függetlenül.