Integrál Pszichológia Képzés  ›   Tanáraink

Tanáraink

Nacsinák Gergely András

Tanulmányait a Tan Kapuja Buddhista Főiskola vallásbölcseleti szakán és a thesszaloniki Arisztotelész Egyetem teológiai karán végezte.

Érdeklődési területe többek közt a nyugati és keleti misztikus irányzatok összefüggéseinek és különbségeinek kutatása, és a bizánci hészükhazmus korai periódusa.