Integrál pszichológia szak  ›   Órarend  ›   II. évfolyam - 2018/2019-es oktatási időszak

Órarend - II. évfolyam - 2018/2019-es oktatási időszak

II. évfolyam - 2018/2019-es oktatási időszak

A második évben az integrál pszichológia harmadik ágát, a fejlődésvonalak témakört fejtjük ki. Ezen belül számos hagyományos és újszerű pszichológiai rendszert ismerünk meg. A méhen belüli időszak és a születés lélektana, a kognitív fejlődés (Piaget, Wilber), az erkölcsi fejlődés (Piaget, Kohlber, Wilber), a világnézeti fejlődés (Gebser), az értékrendek és kultúrák szintjei  (Spiráldinamika), az identitás és a személysiég fejldődése, a korai személyiségfejlődési modellek (Freud, Mahler, Kernberg, Kohut, Stern), a felnőttkori és spirituális fejődés (Erikson, Susanne Cook Greuter) kapnak helyet a tanulmányok első részében.

Ezen túl tanulunk a szexuális és párkapcsolati fejlődési szintekről (Freud, Deida, Wade, Gánti), az énvédő és elhárító mechanizmusokról (Freud, analitikus, Vaillant, Wilber), és az emberi viszonyok fejlődési szintjei (Honti, Tranzakció Analízis). Emellett a Terápiás Kommunikációs kiképző első éve zajlik és az önismereti csoportok második éve.

Órarend nyomtatása

fv hétv. dátum téma előadó időpont helyszín
1
szeptember 08.
Bevezetés a 2. évbe: a lélektani és spirituális fejlődés elméletei. Gánti Bence 9.00-10.10   Falk1 Rendezvényközp.
Perinatális pszichológiai tanulményok I. A 0. szint lélektana - a méhen belüli fejlődés és születés lélektana. Ördögh Csilla 10.30-18.00  
szeptember 09.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 1. - születésélmény terápia Dobos Andrea Beáta
Göndör Nóra
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház, Lótusz, Juhar terem
2
szeptember 15.
Perinatális II. Stanislav Grof: a tudattalan perinatális szintjének átélése transzterápiákban: a 4 perinatális fázis megismerése Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Falk1 Rendezvényközp.
Kognitív működés és fejlődés a preperszonális és a perszonális szinteken  
szeptember 23.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 2. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Juhar, Bojtorján, terem
3
október 20.
Kognitív működés és fejlődés a transzperszonális szinteken. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
Erkölcsi fejlődés a transzperszonális szinteken  
Világnézet a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken  
A hit és spiritualitás a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken.  
október 21.
Terápiás Kommunikáció Tréning 1. Visi Márton
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00  
Falk1 Rendezvényközp.
Bevezetés a terápiás kommunikáció elméletébe  
A TK gyakorlás módszereinek ismertetése diád. triád. kvadrát. csoport  
Olvasás a másik testi jelzéseiből - a fiziológia megfigyelése  
A másik agyműködésének követése a szemmozgások megfigyelésével  
4
november 03.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 1. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
A korai személyiségfejlődés elméletek - Freud, Mahler, Klein, Kernberg, Kohut, Stern.  
Az egész életen át tartó fejlődés első elmélete: Erik Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete (1-6 szint)  
november 04.
Terápiás Kommunikáció Tréning 2. Visi Márton
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Bojtorján, terem
A lelki segítés összetevői, a „terápiás hármas”.  
Elméleti alapok: a terápiás hatás két összetevője - szeretet és konfrontáció.  
A terápiák alapja: a raport - az összehangolódás és a bizalom kiépítése  
A lelki beszélgetés alaptechnikái:  
Egy csepp vipassana: az önmegfigyelés képessége.  
A csendtartás kigyakorlása: az elfogadó hallgatás.  
A hümmögés gyakorlata: a megerősítő követés.  
A kérdezés művészete: a zárt és a nyitott kérdések  
5
november 17.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 2. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Falk1 Rendezvényközp. Ereky terem
3. Az egész életen át tartó fejlődés integratív elmélete: Susanne-Cook Gretuer ego-fejlődés teóriája  
4. A szelf-fejlődés modelljeinek összekapcsolása a teljes spektrumú, wilberi integrál fejlődésmodellben  
november 18.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 3. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Juhar, Bojtorján, terem
6
december 08.
Az ember szükségletei és motivációi a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
Az ember védekező és elhárító mechanizmusai a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein.  
1. A lelki hárítás alapjai: mit védünk és mi ellen védekezünk? A klasszikus felfogás és annak kiegészítése.  
2. Az egyes elhárító mechanizmusok kifejtése. Preperszonális, és perszonális hárítások (analitikusok, Vaillant). Védekezési módok a spiritualitás ellen: a transzperszonális elhárítások formái: a jógik, szentek és bölcsek elhárításai (Wilber).  
3. Az 54-féle elhárítási mód rendszerezése, és elhelyezése a fejlődés szintjein – Freudék, Kulcsár, DSM, Vaillant és Wilber.  
4. Az elhárító mechanizmusok elméletének integrál továbbfejlesztése: a veszélyzónák és félelmek kifejtése. (Az amerikai Integral Psychotherapy munakcsoport)  
5. Hogyan dolgozzunk az elhárító mechanizmusokkal? (Wilber)  
december 09.
Terápiás Kommunikáció Tréning 3. Visi Márton
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz terem
Falk1 Rendezvényközp.
A kommunikáció szintjei és felismerésük –általánosítás, metafora, és a „valóságnyelv”.  
A lelki beszélgetés alaptechnikái: nonverbális tükrözések:  
Az ülésmód és a tér kezelése, az együttlét alaphangulatának beállítása.  
A test tükrözése a testtartás és mozgás tükrözése rejtett paraméterei és technikái.  
A hang és a beszéd tükrözésének rejtett paraméterei és technikái.  
7
január 12.
A szexualitás és a párkapcsolatok alakulása a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken. Gánti Bence 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
Freud pszichoszexuális fejlődés elmélete. Az orális, és anális karakterek, valamint az ödipusz jelenség megértése (1-5 szint).  
David Deida modellje: függő kapcsolatok – egyenrangú kapcsolatok – és a spirituális kapcsolatok kulcsa. A spirituális háromszöghelyzet - Gánti Bence modellje (3-10 szint).  
A transzcendens szexuális élmények kutatási eredményei a transzperszonális pszichológia területéről – Jenny Wade (7-10 szint).  
Az előzőek összekapcsolása a létra mentén: a belső gyermek, kamasz, felnőtt és a spirituális együttélése a párkapcsolatokban - Gánti Bence modellje (1-10 szint).  
január 13.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 4. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter (2019. 01. 20.)
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Juhar, Bojtorján, terem
vizsgaidőszak 2019. január 14-25.
vizsga 2019. január 26.
Halasztott- és pótvizsga 2019. február 22.
8
február 02.
Az emberi viszonyok jellegzetességei a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Bőr Róbert
Nemes Antónia
9.00-12.00
13.00-18.00  
Falk1 Rendezvényközp. Ereky terem
1. A tranzkacióanalízis (TA) integrál szemmel – az emberi játszmák, a 6-os szint és az út oda.  
2. Az emberi viszonyok 5 szintű, szociokibernetikai fejlődésmodellje (Honti-modell). A harc, alárendelődés, versengés, függetlenség és együttműködés törvényei.  
3. Az 5 szint modell és a TA kapcsolása a wilberi létramodelhez.  
február 03.
Terápiás Kommunikáció Tréning 4. Visi Márton
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Juhar terem
A lelki beszélgetés alaptechnikái - verbális tükrözések:  
A verbális tükrözések gyakorlatai 1.: A mormoring.  
A verbális tükrözések gyakorlatai 2.: Az összefoglaló tükrözés.  
9
március 02.
Élettan-anatómia: az idegrendszer és az agy felépítése és működése. Megérteni magunkat a testen át: a lelki jelenségek idegrendszeri és agyi alapjai. Ruzits Éva 9.00-18.00   Falk1 Rendezvényközp. Ereky terem
1. A neuron és az idegszövet felépítése és működése.  
2. A receptorok, a reflexek és az elemi idegjelenségek.  
3. A központi idegrendszer: milyen lelki jelenségekért felelős a gerincvelő, az agytörzs, a köztiagy, a kisagy, a nagyagy, a lebenyek, és a két agyfélteke?  
4. A perifériás idegrendszer: a vegetatív és szomatikus idegrendszer működése és szubjektív élménye.  
5. Az agyvizsgáló eljárások, és az agyi eredetű megbetegedések, patológiák.  
március 03.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 5. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet, Lótusz, Juhar
The Shift
10
március 23.
Beck-Cowan: a spiráldinamika rendszere. A társadalmak, kultúrák, értékrendszerek fejlődési szintjei a preperszonális, perszonális és transzperszonális zónákban. Horváth Örs
Gánti Bence
9.00-18.00
9.00-18.00  
Falk1 Rendezvényközp. Ereky terem
1. A spiráldinamika eredete és felépítése  
2. A spiráldinamika szintjei: a bézs, bíbor, piros, kék, narancs, zöld, sárga és a türkiz megértése.  
3. Beck-Wilber: az integrál spiráldinamika (SDi), kapcsolás a létramodellhez.  
március 24.
Terápiás Kommunikáció Tréning 5. Visi Márton
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00  
Falk1, Boér
Magnet, Bojtorján
Az értelmezés művészete: belevinni a saját hipozézist a terápiába.  
A szókratészi kérdezés módszere.  
A verbális profizmus: a Tiszta Kommunikáció tréningje.  
A Tiszta Kommunikáció 10 pontja.  
A negatív hipnózisok felismerése, és átfordítása pozitívba.  
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfogalmazási gyakorlat 1.  
11
április 06.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 1.rész Gánti Bence
Paulinyi Tamás
9.00-9.40
10.00-18.00  
Falk1 Rendezvényközp. Ereky terem
1. A transzperszonális szintek áttekintése  
2. A pszichikus (okkult) élmények és képességek megismerése, 7-es szint.  
április 07.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 6. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet, Lótusz, Juhar
The Shift
12
április 27.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 2. rész Paulinyi Tamás
Egedi-Kovács Melinda
9.00-15:45
16:00-18:00  
Falk1 Rendezvényközp. Ereky terem
3. A szellemi dimenziók közvetlen megtapasztalása – szubtilis élmények, 8-as szint.  
4. A végső valóság megtapasztalása - a kauzális, 9-es szint, és ennek integrálása a hétköznapokba – a nonduális, 10. stáció. Nirvána, Szamádhi és Önvaló.  
5. Tanácsok a spirituális élményekhez  
április 28.
Terápiás Kommunikáció Tréning 6. Visi Márton
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00  
INTA Központ
Magnet, Bojtorján
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfoglamazási gyakorlat 2.  
Az azonnali átfogalmazás képessége az élőbeszédben.  
13
május 11.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 1.rész Gánti Bence 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 300 terem
Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 1.  
Az 1-5 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében.  
május 12.
Terápiás Kommunikáció Tréning 7. Gánti Bence 9.00-17.00   Moha Rendezvényház, Moha 300 terem
Kapcsolati zónák a közelség-távolság szabályozásban.  
A Tiszta Kommunikáció elhelyezése a kapcsolati zónák kontextusában.  
A testtudatosság használat a terápiákban.  
A test lélektana: a lelki élmények helye a testben.  
A valódi érzelmek tudatosításának fogásai.  
14
május 25.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 2.rész Török Szilvia 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 300 terem
1. Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 2.  
2. A 6-10 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében  
3. Kialakítjuk az integrál pszichográf alkalmazásának képességét.  
június 09.
Figyelem időpont változás! Személyiségfejlesztő önismereti csoport 7. Gánti Bence 9.00-17.00   Magnet Közösségi Ház, Juhar terem
Vizsgaidőszak 2019. május 26. - június 11.
Vizsga 2019. június 10-12.

 

Az előadások ideje:

  • szombaton 9.00-18.00 óráig tartanak.
  • vasárnap 9.00-17.00 óráig tartanak.

Szeretettel várunk az előadásokra rendszeres vendégként is. Ehhez ajánljuk figyelmedbe a napi és félnapi jegyek mellett új kedvezményes csomagjainkat.

A jegyek és bérletek árával kapcsolatos további információért klikkelj ide!

Figyelem! A Személyiségfejlesztő önismereti csoport és a Terápiás Kommunikáció Tréning napjai csak beiratkozott résztvevők számára látogathatók.

BLOG Rólunk Aktuális Integrál pszichológia szak Tudástár Galéria Kapcsolat

Integrál Akadémia © 2002 Minden jog fenntartva
Integrál Impulzus Kft.