Integrál pszichológia szak  ›   Órarend  ›   II. évfolyam - 2017/2018-as oktatási időszak

Órarend - II. évfolyam - 2017/2018-as oktatási időszak

II. évfolyam - 2017/2018-as oktatási időszak

A második évben az integrál pszichológia harmadik ágát, a fejlődésvonalak témakört fejtjük ki. Ezen belül számos hagyományos és újszerű pszichológiai rendszert ismerünk meg. A méhen belüli időszak és a születés lélektana, a kognitív fejlődés (Piaget, Wilber), az erkölcsi fejlődés (Piaget, Kohlber, Wilber), a világnézeti fejlődés (Gebser), az értékrendek és kultúrák szintjei  (Spiráldinamika), az identitás és a személysiég fejldődése, a korai személyiségfejlődési modellek (Freud, Mahler, Kernberg, Kohut, Stern), a felnőttkori és spirituális fejődés (Erikson, Susanne Cook Greuter) kapnak helyet a tanulmányok első részében.

Ezen túl tanulunk a szexuális és párkapcsolati fejlődési szintekről (Freud, Deida, Wade, Gánti), az énvédő és elhárító mechanizmusokról (Freud, analitikus, Vaillant, Wilber), és az emberi viszonyok fejlődési szintjei (Honti, Tranzakció Analízis). Emellett a Terápiás Kommunikációs kiképző első éve zajlik és az önismereti csoportok második éve.

Órarend nyomtatása

fv hétv. dátum téma előadó időpont helyszín
1
szeptember 09.
Bevezetés a 2. évbe: a lélektani és spirituális fejlődés elméletei. Gánti Bence 9.00-10.10   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
Perinatális pszichológiai tanulményok I. A 0. szint lélektana - a méhen belüli fejlődés és születés lélektana. Héjja Nagy Katalin 10.30-18.00  
szeptember 10.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 1. - születésélmény terápia Dobos Andrea Beáta
Göndör Nóra
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház, Lótusz, Juhar terem
2
szeptember 23.
Perinatális II. Stanislav Grof: a tudattalan perinatális szintjének átélése transzterápiákban: a 4 perinatális fázis megismerése Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Európai Kongresszusi Központ, Strassbourg terem
Kognitív működés és fejlődés a preperszonális és a perszonális szinteken  
szeptember 24.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 2. Dr. Pusztai Ildikó (10.29.)
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Bojtorján, Rekettye terem
3
október 21.
Kognitív működés és fejlődés a transzperszonális szinteken. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Európai Kongresszusi Központ, Strassbourg terem
Erkölcsi fejlődés a transzperszonális szinteken  
Világnézet a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken  
A hit és spiritualitás a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken.  
október 22.
Terápiás Kommunikáció Tréning 1. Tóth Sziszka
Kaláka-Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00  
Európai Kongresszusi Központ: Strassbourg, Róma terem
Bevezetés a terápiás kommunikáció elméletébe  
A TK gyakorlás módszereinek ismertetése diád. triád. kvadrát. csoport  
Olvasás a másik testi jelzéseiből - a fiziológia megfigyelése  
A másik agyműködésének követése a szemmozgások megfigyelésével  
4
november 04.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 1. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Edutus Főiskola, 420/421 terem
A korai személyiségfejlődés elméletek - Freud, Mahler, Klein, Kernberg, Kohut, Stern.  
Az egész életen át tartó fejlődés első elmélete: Erik Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete (1-6 szint)  
november 05.
Terápiás Kommunikáció Tréning 2. Tóth Sziszka
Kaláka-Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Bojtorján, Rekettye terem
A lelki segítés összetevői, a „terápiás hármas”.  
Elméleti alapok: a terápiás hatás két összetevője - szeretet és konfrontáció.  
A terápiák alapja: a raport - az összehangolódás és a bizalom kiépítése  
A lelki beszélgetés alaptechnikái:  
Egy csepp vipassana: az önmegfigyelés képessége.  
A csendtartás kigyakorlása: az elfogadó hallgatás.  
A hümmögés gyakorlata: a megerősítő követés.  
A kérdezés művészete: a zárt és a nyitott kérdések  
5
november 18.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 2. rész Vizinger Erzsébet 9.00-17.00   Európai Kongresszusi Központ, Strassbourg terem
3. Az egész életen át tartó fejlődés integratív elmélete: Susanne-Cook Gretuer ego-fejlődés teóriája  
4. A szelf-fejlődés modelljeinek összekapcsolása a teljes spektrumú, wilberi integrál fejlődésmodellben  
november 19.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 3. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Bojtorján, Rekettye terem
6
december 16.
Az ember szükségletei és motivációi a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Edutus Főiskola, 420-421 terem
Az ember védekező és elhárító mechanizmusai a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein.  
1. A lelki hárítás alapjai: mit védünk és mi ellen védekezünk? A klasszikus felfogás és annak kiegészítése.  
2. Az egyes elhárító mechanizmusok kifejtése. Preperszonális, és perszonális hárítások (analitikusok, Vaillant). Védekezési módok a spiritualitás ellen: a transzperszonális elhárítások formái: a jógik, szentek és bölcsek elhárításai (Wilber).  
3. Az 54-féle elhárítási mód rendszerezése, és elhelyezése a fejlődés szintjein – Freudék, Kulcsár, DSM, Vaillant és Wilber.  
4. Az elhárító mechanizmusok elméletének integrál továbbfejlesztése: a veszélyzónák és félelmek kifejtése. (Az amerikai Integral Psychotherapy munakcsoport)  
5. Hogyan dolgozzunk az elhárító mechanizmusokkal? (Wilber)  
december 17.
Terápiás Kommunikáció Tréning 3. Tóth Sziszka
Kaláka-Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00  
Falk1 Rendezvényközp.
A kommunikáció szintjei és felismerésük –általánosítás, metafora, és a „valóságnyelv”.  
A lelki beszélgetés alaptechnikái: nonverbális tükrözések:  
Az ülésmód és a tér kezelése, az együttlét alaphangulatának beállítása.  
A test tükrözése a testtartás és mozgás tükrözése rejtett paraméterei és technikái.  
A hang és a beszéd tükrözésének rejtett paraméterei és technikái.  
7
január 06.
A szexualitás és a párkapcsolatok alakulása a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken. Gánti Bence 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
Freud pszichoszexuális fejlődés elmélete. Az orális, és anális karakterek, valamint az ödipusz jelenség megértése (1-5 szint).  
David Deida modellje: függő kapcsolatok – egyenrangú kapcsolatok – és a spirituális kapcsolatok kulcsa. A spirituális háromszöghelyzet - Gánti Bence modellje (3-10 szint).  
A transzcendens szexuális élmények kutatási eredményei a transzperszonális pszichológia területéről – Jenny Wade (7-10 szint).  
Az előzőek összekapcsolása a létra mentén: a belső gyermek, kamasz, felnőtt és a spirituális együttélése a párkapcsolatokban - Gánti Bence modellje (1-10 szint).  
január 07.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 4. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Európai Ifj.Közp.C
Magnet-Bojtorján
Zofra terem
vizsgaidőszak 2018. január 08-26.
vizsga 2018. január 27.
8
február 10.
Az emberi viszonyok jellegzetességei a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Bőr Róbert
Török Szilvia
9.00-13.00
14.00-18.00  
Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
1. A tranzkacióanalízis (TA) integrál szemmel – az emberi játszmák, a 6-os szint és az út oda.  
2. Az emberi viszonyok 5 szintű, szociokibernetikai fejlődésmodellje (Honti-modell). A harc, alárendelődés, versengés, függetlenség és együttműködés törvényei.  
3. Az 5 szint modell és a TA kapcsolása a wilberi létramodelhez.  
február 11.
Terápiás Kommunikáció Tréning 4. Tóth Sziszka
Kaláka-Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet, Bojtorján terem
Falk1 Rendezvényközp.
A lelki beszélgetés alaptechnikái - verbális tükrözések:  
A verbális tükrözések gyakorlatai 1.: A mormoring.  
A verbális tükrözések gyakorlatai 2.: Az összefoglaló tükrözés.  
9
február 24.
Élettan-anatómia: az idegrendszer és az agy felépítése és működése. Megérteni magunkat a testen át: a lelki jelenségek idegrendszeri és agyi alapjai. Várnai Evelin 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
1. A neuron és az idegszövet felépítése és működése.  
2. A receptorok, a reflexek és az elemi idegjelenségek.  
3. A központi idegrendszer: milyen lelki jelenségekért felelős a gerincvelő, az agytörzs, a köztiagy, a kisagy, a nagyagy, a lebenyek, és a két agyfélteke?  
4. A perifériás idegrendszer: a vegetatív és szomatikus idegrendszer működése és szubjektív élménye.  
5. Az agyvizsgáló eljárások, és az agyi eredetű megbetegedések, patológiák.  
február 25.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 5. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Bojtorján, Rekettye terem
10
március 10.
Beck-Cowan: a spiráldinamika rendszere. A társadalmak, kultúrák, értékrendszerek fejlődési szintjei a preperszonális, perszonális és transzperszonális zónákban. Horváth Örs 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
1. A spiráldinamika eredete és felépítése  
2. A spiráldinamika szintjei: a bézs, bíbor, piros, kék, narancs, zöld, sárga és a türkiz megértése.  
3. Beck-Wilber: az integrál spiráldinamika (SDi), kapcsolás a létramodellhez.  
március 11.
Terápiás Kommunikáció Tréning 5. Tóth Sziszka
Kaláka-Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet: Bojtorján terem
Falk1 Rendezvényközp.
Az értelmezés művészete: belevinni a saját hipozézist a terápiába.  
A szókratészi kérdezés módszere.  
A verbális profizmus: a Tiszta Kommunikáció tréningje.  
A Tiszta Kommunikáció 10 pontja.  
A negatív hipnózisok felismerése, és átfordítása pozitívba.  
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfogalmazási gyakorlat 1.  
11
március 24.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 1.rész Gánti Bence
Paulinyi Tamás
9.00-9.40
10.00-18.00  
Moha Rendezvényház, Moha 300 terem
1. A transzperszonális szintek áttekintése  
2. A pszichikus (okkult) élmények és képességek megismerése, 7-es szint.  
március 25.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 6. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet Közösségi Ház: Lótusz, Bojtorján, Rekettye terem
12
április 07.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 2. rész Paulinyi Tamás 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
3. A szellemi dimenziók közvetlen megtapasztalása – szubtilis élmények, 8-as szint.  
4. A végső valóság megtapasztalása - a kauzális, 9-es szint, és ennek integrálása a hétköznapokba – a nonduális, 10. stáció. Nirvána, Szamádhi és Önvaló.  
5. Tanácsok a spirituális élményekhez  
április 08.
Terápiás Kommunikáció Tréning 6. Tóth Sziszka
Kaláka-Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00  
Magnet: Bojtorján terem
Falk1 Rendezvényközp.
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfoglamazási gyakorlat 2.  
Az azonnali átfogalmazás képessége az élőbeszédben.  
13
április 14.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 1.rész Gánti Bence 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 200 terem
Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 1.  
Az 1-5 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében.  
április 15.
Terápiás Kommunikáció Tréning 7. Gánti Bence 9.00-17.00   Európai Ifj.Közp. B+C terem
Kapcsolati zónák a közelség-távolság szabályozásban.  
A Tiszta Kommunikáció elhelyezése a kapcsolati zónák kontextusában.  
A testtudatosság használat a terápiákban.  
A test lélektana: a lelki élmények helye a testben.  
A valódi érzelmek tudatosításának fogásai.  
14
április 28.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 2.rész Gánti Bence 9.00-18.00   Moha Rendezvényház, Moha 300 terem
1. Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 2.  
2. A 6-10 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében  
3. Kialakítjuk az integrál pszichográf alkalmazásának képességét.  
április 29.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 7. Gánti Bence 9.00-17.00   Moha Rendezvényház, Moha 300 terem
Vizsgaidőszak 2018. május 28. - június 14.
Vizsga 2018. június 15-17.
Pót- és halasztott vizsga 2018. augusztus 31., 14:00 - 18:00

 

Az előadások ideje:

  • szombaton 9.00-18.00 óráig tartanak.
  • vasárnap 9.00-17.00 óráig tartanak.

Szeretettel várunk az előadásokra rendszeres vendégként is. Ehhez ajánljuk figyelmedbe a napi és félnapi jegyek mellett új kedvezményes csomagjainkat.

A jegyek és bérletek árával kapcsolatos további információért klikkelj ide!

Figyelem! A Személyiségfejlesztő önismereti csoport és a Terápiás Kommunikáció Tréning napjai csak beiratkozott résztvevők számára látogathatók.

BLOG Rólunk Aktuális Integrál pszichológia szak Tudástár Galéria Kapcsolat

Integrál Akadémia © 2002 Minden jog fenntartva
Integrál Impulzus Kft.