Integrál Pszichológia Képzés  ›   Órarend  ›   II. évfolyam - 2020/2021-es oktatási időszak

Órarend - II. évfolyam - 2020/2021-es oktatási időszak

II. évfolyam - 2020/2021-es oktatási időszak

A második évben az integrál pszichológia harmadik ágát, a fejlődésvonalak témakört fejtjük ki. Ezen belül számos hagyományos és újszerű pszichológiai rendszert ismerünk meg. A méhen belüli időszak és a születés lélektana, a kognitív fejlődés (Piaget, Wilber), az erkölcsi fejlődés (Piaget, Kohlber, Wilber), a világnézeti fejlődés (Gebser), az értékrendek és kultúrák szintjei  (Spiráldinamika), az identitás és a személysiég fejldődése, a korai személyiségfejlődési modellek (Freud, Mahler, Kernberg, Kohut, Stern), a felnőttkori és spirituális fejődés (Erikson, Susanne Cook Greuter) kapnak helyet a tanulmányok első részében.

Ezen túl tanulunk a szexuális és párkapcsolati fejlődési szintekről (Freud, Deida, Wade, Gánti), az énvédő és elhárító mechanizmusokról (Freud, analitikus, Vaillant, Wilber), és az emberi viszonyok fejlődési szintjei (Honti, Tranzakció Analízis). Emellett a Terápiás Kommunikációs kiképző első éve zajlik és az önismereti csoportok második éve.

Órarend nyomtatása

fv hétv. dátum téma előadó időpont helyszín
1
szeptember 05.
Bevezetés a 2. évbe: a lélektani és spirituális fejlődés elméletei. Török Szilvia 9.00-10.10   Testnevelési Egyetem
Perinatális pszichológiai tanulményok I. A 0. szint lélektana - a méhen belüli fejlődés és születés lélektana. Héjja-Nagy Katalin 10.30-18.00  
szeptember 06.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 1. - Évnyitó Gánti Bence 9.00-17.00   Magnet, Juhar
2
szeptember 19.
Perinatális II. Stanislav Grof: a tudattalan perinatális szintjének átélése transzterápiákban: a 4 perinatális fázis megismerése Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Testnevelési Egyetem
Kognitív működés és fejlődés a preperszonális és a perszonális szinteken  
szeptember 20.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 2. - MÁSIK IDŐPONTBAN KERÜL MEGTARTÁSRA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
INTA Központ
Magnet, Juhar, Bojtorján
3
október 17.
Kognitív működés és fejlődés a transzperszonális szinteken. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Testnevelési Egyetem
Erkölcsi fejlődés a transzperszonális szinteken  
Világnézet a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken  
A hit és spiritualitás a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken.  
október 18.
FIGYELEM! TÓTH SZILVIA CSOPORTJÁNAK OKTÓBER 24-ÉN LESZ MEGTARTVA EZ AZ ELŐADÁS! Terápiás Kommunikáció Tréning 1. Tóth Szilvia
Szabó Attila
Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
Bevezetés a terápiás kommunikáció elméletébe  
A TK gyakorlás módszereinek ismertetése diád. triád. kvadrát. csoport  
Olvasás a másik testi jelzéseiből - a fiziológia megfigyelése  
A másik agyműködésének követése a szemmozgások megfigyelésével  
4
november 07.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 1. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Testnevelési Egyetem
A korai személyiségfejlődés elméletek - Freud, Mahler, Klein, Kernberg, Kohut, Stern.  
Az egész életen át tartó fejlődés első elmélete: Erik Erikson pszichoszociális fejlődés elmélete (1-6 szint)  
november 08.
Terápiás Kommunikáció Tréning 2. Tóth Szilvia
Szabó Attila
Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00
9:00-17:00  
Testnevelési Egyetem
A lelki segítés összetevői, a „terápiás hármas”.  
Elméleti alapok: a terápiás hatás két összetevője - szeretet és konfrontáció.  
A terápiák alapja: a raport - az összehangolódás és a bizalom kiépítése  
A lelki beszélgetés alaptechnikái:  
Egy csepp vipassana: az önmegfigyelés képessége.  
A csendtartás kigyakorlása: az elfogadó hallgatás.  
A hümmögés gyakorlata: a megerősítő követés.  
A kérdezés művészete: a zárt és a nyitott kérdések  
5
november 21.
A szelf-fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális modelljei, és integrálásuk 2. rész Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Online - Zoom
3. Az egész életen át tartó fejlődés integratív elmélete: Susanne-Cook Gretuer ego-fejlődés teóriája  
4. A szelf-fejlődés modelljeinek összekapcsolása a teljes spektrumú, wilberi integrál fejlődésmodellben  
november 22.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 3. - MÁSIK IDŐPONTBAN KERÜL MEGTARTÁSRA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
INTA Központ
Magnet, Lótusz, Bojtorján
6
december 12.
Az ember szükségletei és motivációi a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Vizinger Erzsébet 9.00-18.00   Online - Zoom
Az ember védekező és elhárító mechanizmusai a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein.  
1. A lelki hárítás alapjai: mit védünk és mi ellen védekezünk? A klasszikus felfogás és annak kiegészítése.  
2. Az egyes elhárító mechanizmusok kifejtése. Preperszonális, és perszonális hárítások (analitikusok, Vaillant). Védekezési módok a spiritualitás ellen: a transzperszonális elhárítások formái: a jógik, szentek és bölcsek elhárításai (Wilber).  
3. Az 54-féle elhárítási mód rendszerezése, és elhelyezése a fejlődés szintjein – Freudék, Kulcsár, DSM, Vaillant és Wilber.  
4. Az elhárító mechanizmusok elméletének integrál továbbfejlesztése: a veszélyzónák és félelmek kifejtése. (Az amerikai Integral Psychotherapy munakcsoport)  
5. Hogyan dolgozzunk az elhárító mechanizmusokkal? (Wilber)  
december 13.
Terápiás Kommunikáció Tréning 3. Tóth Szilvia
Szabó Attila
Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00
9:00-17:00  
Online - Zoom
A kommunikáció szintjei és felismerésük –általánosítás, metafora, és a „valóságnyelv”.  
A lelki beszélgetés alaptechnikái: nonverbális tükrözések:  
Az ülésmód és a tér kezelése, az együttlét alaphangulatának beállítása.  
A test tükrözése a testtartás és mozgás tükrözése rejtett paraméterei és technikái.  
A hang és a beszéd tükrözésének rejtett paraméterei és technikái.  
7
január 09.
A szexualitás és a párkapcsolatok alakulása a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken. Gánti Bence
Benke Valéria
Kovács Kincső
9.00-11:45, 15.15-18:00
12:00-13:00
14:00-15:00  
Testnevelési Egyetem
Freud pszichoszexuális fejlődés elmélete. Az orális, és anális karakterek, valamint az ödipusz jelenség megértése (1-5 szint).  
David Deida modellje: függő kapcsolatok – egyenrangú kapcsolatok – és a spirituális kapcsolatok kulcsa. A spirituális háromszöghelyzet - Gánti Bence modellje (3-10 szint).  
A transzcendens szexuális élmények kutatási eredményei a transzperszonális pszichológia területéről – Jenny Wade (7-10 szint).  
Az előzőek összekapcsolása a létra mentén: a belső gyermek, kamasz, felnőtt és a spirituális együttélése a párkapcsolatokban - Gánti Bence modellje (1-10 szint).  
január 10.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 4. Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
INTA Központ
Magnet, Juhar, Bojtorján
vizsgaidőszak 2021. január 11-22.
vizsga 2021. január 23.
8
február 06.
Az emberi viszonyok jellegzetességei a fejlődés preperszonális, perszonális és transzperszonális szintjein. Bőr Róbert
Murvai Piroska
9.00-12.00
13.00-18.00  
Online - Zoom
1. A tranzkacióanalízis (TA) integrál szemmel – az emberi játszmák, a 6-os szint és az út oda.  
2. Az emberi viszonyok 5 szintű, szociokibernetikai fejlődésmodellje (Honti-modell). A harc, alárendelődés, versengés, függetlenség és együttműködés törvényei.  
3. Az 5 szint modell és a TA kapcsolása a wilberi létramodelhez.  
február 07.
Terápiás Kommunikáció Tréning 4. Tóth Szilvia
Szabó Attila
Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00
9:00-17:00  
Online - Zoom
A lelki beszélgetés alaptechnikái - verbális tükrözések:  
A verbális tükrözések gyakorlatai 1.: A mormoring.  
A verbális tükrözések gyakorlatai 2.: Az összefoglaló tükrözés.  
9
február 27.
Élettan-anatómia: az idegrendszer és az agy felépítése és működése. Megérteni magunkat a testen át: a lelki jelenségek idegrendszeri és agyi alapjai. Török Szilvia 9.00-18.00   Online - Zoom
1. A neuron és az idegszövet felépítése és működése.  
2. A receptorok, a reflexek és az elemi idegjelenségek.  
3. A központi idegrendszer: milyen lelki jelenségekért felelős a gerincvelő, az agytörzs, a köztiagy, a kisagy, a nagyagy, a lebenyek, és a két agyfélteke?  
4. A perifériás idegrendszer: a vegetatív és szomatikus idegrendszer működése és szubjektív élménye.  
5. Az agyvizsgáló eljárások, és az agyi eredetű megbetegedések, patológiák.  
február 28.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 5. - MÁSIK IDŐPONTBAN KERÜL MEGTARTÁSRA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
10
március 13.
FIGYELEM! EZ AZ ELŐADÁS MÁRCIUS 27-ÉN KERÜL MEGTARTÁSRA! Beck-Cowan: a spiráldinamika rendszere. A társadalmak, kultúrák, értékrendszerek fejlődési szintjei a preperszonális, perszonális és transzperszonális zónákban. Gánti Bence
Bennó Zsuzsa
9.00-18.00
9.00-18.00  
Online - Zoom
1. A spiráldinamika eredete és felépítése  
2. A spiráldinamika szintjei: a bézs, bíbor, piros, kék, narancs, zöld, sárga és a türkiz megértése.  
3. Beck-Wilber: az integrál spiráldinamika (SDi), kapcsolás a létramodellhez.  
március 14.
Terápiás Kommunikáció Tréning 5. Tóth Szilvia
Szabó Attila
Bennó Zsuzsa
9.00-17.00
9.00-17.00
9:00-17:00  
Online - Zoom
Az értelmezés művészete: belevinni a saját hipozézist a terápiába.  
A szókratészi kérdezés módszere.  
A verbális profizmus: a Tiszta Kommunikáció tréningje.  
A Tiszta Kommunikáció 10 pontja.  
A negatív hipnózisok felismerése, és átfordítása pozitívba.  
A TK pontjainak felismerése (e-mail elemzés), és átfogalmazási gyakorlat 1.  
11
március 20.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 1.rész Gánti Bence
Paulinyi Tamás
9.00-9.40
10.00-18.00  
Online - Zoom
1. A transzperszonális szintek áttekintése  
2. A pszichikus (okkult) élmények és képességek megismerése, 7-es szint.  
március 21.
EZEN A NAPON NINCS TANÍTÁS!  
12
március 27.
Beck-Cowan: a spiráldinamika rendszere. A társadalmak, kultúrák, értékrendszerek fejlődési szintjei a preperszonális, perszonális és transzperszonális zónákban. Gánti Bence
Bennó Zsuzsa
9:00-18:00
9.00-18.00  
Online - Zoom
1. A spiráldinamika eredete és felépítése  
2. A spiráldinamika szintjei: a bézs, bíbor, piros, kék, narancs, zöld, sárga és a türkiz megértése.  
3. Beck-Wilber: az integrál spiráldinamika (SDi), kapcsolás a létramodellhez.  
március 28.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 1.rész. Gánti Bence 9.00-17:00   Online - Zoom
Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok.  
1. Az 1-5 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében.  
13
április 10.
Az emberi spirituális élmények rendszerezett kifejtése a transzperszonális szintek szerint 2. rész Paulinyi Tamás 9.00-18:00   Online - Zoom
3. A szellemi dimenziók közvetlen megtapasztalása – szubtilis élmények, 8-as szint.  
4. A végső valóság megtapasztalása - a kauzális, 9-es szint, és ennek integrálása a hétköznapokba – a nonduális, 10. stáció. Nirvána, Szamádhi és Önvaló.  
5. Tanácsok a spirituális élményekhez  
április 11.
Az év során tanultak összekapcsolása és az integrál gondolkodás kifejlesztése: horizontális és vertikális összefüggések a fejlődésvonalak és a szintek között - 2.rész Gánti Bence 9.00-17.00   Online - Zoom
1. Az éves anyag közös feldolgozása: kérdések-válaszok, tisztázások, és gyakorlatok. 2.  
2. A 6-10 szintek feldolgozása, az összes fejlődésvonal tükrében  
3. Kialakítjuk az integrál pszichográf alkalmazásának képességét.  
14
április 17.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport - A 2. ALKALOM PÓTLÁSA! -HALASZTVA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Egyeztetés alatt!
április 18.
Terápiás Kommunikáció Tréning 3. - A 2020. DECEMBER 13-I ELŐADÁS MEGTARTÁSA! - HALASZTVA! Tóth Szilvia
Bennó Zsuzsa
Szabó Attila
9.00-17.00
9.00-17.00
9.00-17.00  
Egyeztetés alatt!
A kommunikáció szintjei és felismerésük –általánosítás, metafora, és a „valóságnyelv”.  
A lelki beszélgetés alaptechnikái: nonverbális tükrözések:  
Az ülésmód és a tér kezelése, az együttlét alaphangulatának beállítása.  
A test tükrözése a testtartás és mozgás tükrözése rejtett paraméterei és technikái.  
A hang és a beszéd tükrözésének rejtett paraméterei és technikái.  
15
május 01.
EZEN A NAPON NINCS TANÍTÁS!  
május 02.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport - A 3. ALKALOM PÓTLÁSA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17:00
9.00-17:00
9.00-17:00  
Egyeztetés alatt!
16
május 08.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport - A 4. ALKALOM PÓTLÁSA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17:00
9.00-17:00
9.00-17:00  
Egyeztetés alatt!
május 09.
Terápiás Kommunikáció Tréning 7. Gánti Bence 9.00-17:00   Egyeztetés alatt!
Kapcsolati zónák a közelség-távolság szabályozásban. A Tiszta Kommunikáció elhelyezése a kapcsolati zónák kontextusában.  
A testtudatosság használat a terápiákban. A test lélektana: a lelki élmények helye a testben. A valódi érzelmek tudatosításának fogásai.  
17
május 09.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 7. Gánti Bence 9.00-17:00   Egyeztetés alatt!
június 06.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport 2. - PARÁDI JÓZSEF TAVALYI CSOPORT PÓTLÁSA! Dr. Parádi józsef 9.00-17:00   Egyeztetés alatt!
18
június 19.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport - AZ 5. ALKALOM PÓTLÁSA! Dr. Pusztai Ildikó
Halas Csilla
Kemény Péter
9.00-17:00
9.00-17:00
9.00-17:00  
Egyeztetés alatt!
június 20.
Személyiségfejlesztő önismereti csoport - A 6. ALKALOM PÓTLÁSA! Dr. Pusztai Ildikó
h
Kemény Péter
9.00-17:00
9.00-17:00
9.00-17:00  
Egyeztetés alatt!
Vizsgaidőszak 2021. június 7. - június 12.
Vizsga 2021. június 11-13.

 

Az előadások ideje:

  • szombaton 9.00-18.00 óráig tartanak.
  • vasárnap 9.00-17.00 óráig tartanak.

Szeretettel várunk az előadásokra rendszeres vendégként is. Ehhez ajánljuk figyelmedbe a napi és félnapi jegyek mellett új kedvezményes csomagjainkat.

A jegyek és bérletek árával kapcsolatos további információért klikkelj ide!

Figyelem! A Személyiségfejlesztő önismereti csoport és a Terápiás Kommunikáció Tréning napjai csak beiratkozott résztvevők számára látogathatók.