Aktuális  ›   Integrál Akadémia által ajánlott programok

Integrál Akadémia által ajánlott programok

4. Rebirthing facilitátor képzés Louise Bloemennel


A TP Coach Team szervezésében segítő szakemberek számára ajánljuk a Leonard Orr nevéhez fűződő Rebirthing technika elsajátítására meghirdetett programunkat, amely hatásos eszköz lehet kliensekkel való munkában és mély önismeret szerzésében.

A transzperszonális szemléletű képzés a résztvevőktől elköteleződést és mély személyes belső munkát kíván. Fontos, hogy a jelentkezőnek komoly önismereti múltja, és Rebirthing vagy más, transzperszonális szemlélettel alkalmazható technikában tapasztalata legyen.

A képzés alapvetően - sajátélményen keresztül - gyakorlati ismeretek elsajátítására fókuszál, így elvégzése a résztvevők más területen szerzett szakmai ismereteit is bővíti, s eszközként használható módszerrel kiegészíti azokat.

A képzés vezetője Louise Bloemen, holland holisztikus szemléletű terapeuta, akiről - és magyarországi tevékenységéről - saját honlapján: www.louise-b.com bővebben is tájékozódhat. Louise munkájának és a Rebirthing technikának a megismerésére a képzést közvetlenül megelőzően nyitott hétvégi csoportmunkán lehetőség nyílik. Az ezen az alkalmon aktív résztvevőként a képzésre jelentkezők a képzés alapozó szakaszának részvételi díjából 7.000 Ft engedményben részesülnek. A nyitott hétvégére Füredi Ágnesnél lehet jelentkezni.

A képzés folyamatában Louise által kiképzett magyarországi segítői is részt vesznek.
A teljes program 152 órás, amelynek sikeres elvégzéséről oklevelet adunk.
A képzés angol nyelven folyik, konszekutív tolmácsolással.

A program részei

I. szakasz - alapozás
A résztvevők három alkalommal sajátélményű tapasztalást szereznek Louise-tól, egymást követő, kétnapos hétvégi workshopokon.
Már az alapozó szakaszban szó lesz olyan alapvető elméleti kérdésekről, mint kapcsolatteremtés a magasabb énnel, a légzés szerepe a trauma kialakulásában, a földelés, a spirituális út, vagy a belső munka fontossága és feldolgozása.

A szakasz végeztével fenntartjuk a jogot, hogy azoknak a résztvevőknek, akik még nem állnak készen a módszer biztonságos alkalmazására, a képzést lezárjuk. Velük a továbbiakról személyesen egyeztetünk.

II. szakasz - kiképzés
A kiképzési szakaszban az elméleti és gyakorlati ismeretek párhuzamosan bővülnek; minden résztvevő legalább 10 alkalommal Rebirthing sajátélményt szerez, illetve 10 alkalommal csoporttársainak adja azt.

Az első három alkalommal minden résztvevő Louise felügyelete alatt vezet ülést, s a gyakorlat részleteit rögtön megbeszéljük.
A következő alkalmakkor – Louise távollétében - mini-csoportokban párhuzamosan folyik a gyakorlás a képzés asszisztenseinek felügyeletével és segítségével, majd a találkozó végén teljes-csoportos esetmegbeszéléssel.

Három, egyénileg egyeztetett alkalommal önálló gyakorlás kötelező, amelyről néhány mondatos beszámolót kell készíteni.

A vizsgát megelőző utolsó hétvégi csoportmunkán Louise minden kísérő munkájáról és a facilitált folyamatról visszajelzést (szupervíziót) ad.

 

Olvasókör

A kötelező irodalom (ld. később) feldolgozását hétköznapokon, az esti órákban megtartott olvasókörben végzi a csoport; ennek formáját és pontos időpontját a képzés indulásakor beszéljük meg, figyelembe véve a résztvevők által preferált napokat.

 

Tapasztalat szerzése Hellinger-féle családállítás, Gestalt- és érzelmi testmunka módszerekben

A Louise által vezetett utolsó tréning-hétvégéig mindenkinek sajátélmény tapasztalatokat kell szereznie a fenti módszerekben. A korábban megszerzett gyakorlatot elfogadjuk, illetve mindenkivel egyénileg egyeztetjük, hogyan tehet eleget e feltételnek.

 

A vizsgára bocsátás feltételei

 1. Kötelező olvasmányok feldolgozása, azok alkalmazása a gyakorlatban (ld. külön lista)
 2. Dolgozat leadása a megadott határidőig (követelmények és határidő ld. lejjebb)
 3. Tapasztalat szerzése Hellinger-féle családállításban, Gestaltban és érzelmi testmunkában
 4. Bizonyított érettség a saját önismereti munka integrálásában és mások munkájának vezetésében
 5. Sikeres gyakorlati vizsga meghívott résztvevőkkel, mint kliensekkel, kétnapos hétvégi workshopon. Minden leendő facilitátor önállóan vezet Rebirthing ülést a csoport és a jelenlévők előtt

 

Részvételi feltétel

 • mély önismeret (egyéni- és/vagy csoportterápiában elsajátított), segítő szakmában szerzett komoly tapasztalat, képzésben való részvétel vagy végzettség
 • a transzperszonális szemlélet ismerete és elfogadása, tudatos életmód, spirituális gyakorlat
 • személyes elbeszélgetésen való részvétel

 

Hiányzás

A módszer elsajátításának feltétele a teljes programon való részvétel. Ha valamelyik résztvevőnek elháríthatatlan akadály jön közbe, akkor a kiesett gyakorlási alkalmat - saját költségén – Louise-nál vagy az asszisztenseknél pótolhatja.

 

Költségek

Az I. szakasz díja: 66.000 Ft; illetve
                              59.000 Ft (a képzést megelőző nyitott hétvégén való részvétel esetén)

A képzést alapozó szakasz 40.000 Ft-os díjelőlegének befizetési határideje:       2015. április 15.
A fennmaradó részlet (26.000 Ft vagy 19.000 Ft) befizetési határideje:               2015. május 3.      

A II. szakasz díja: 161.000 Ft, amely tartalmaz:

 • egyéni elbeszélgetést a képzés megkezdése előtt
 • 11 tanfolyami napot
 • 2 nap vizsgát
 • 5 alkalommal olvasóköri megbeszélést
 • 1 alkalommal 2 órás egyéni konzultációt a magyarországi asszisztensekkel

A képzés (II. szakasz) díjának befizetési határideje
                                                     1. részlet:                             100 000 Ft            2015. június 3.
                                                     2. részlet:                               61 000 Ft            2015. szeptember 12.

Amennyiben a díjfizetés ütemezése problémát okoz, kérjük, jelezze, hogy egyéni megoldást keressünk.

 

Jelentkezés

A csoport létszáma maximált, ezért a jelentkezések elfogadását a beérkezés sorrendjében tudjuk biztosítani. A jelentkezési lap vételét követően a felmerülő egyéni kérdések tisztázása érdekében személyesen megkeressük Önt. Érdeklődését köszönve, esetleges további kérdéseit és jelentkezését szeretettel várjuk az alábbi elérhetőségeken:

Füredi Ágnes: agnes.furedi@t-online.hu; tel.: +36 20 972 7306
Iszlay Zsuzsa: zsuzsa.iszlay@tpcoach.hu; tel.: +36 30 941 1388

Letölthető jelentkezési lap

Letölthető időbeosztás és egyéb követelmények